Home | Over Bijou >> | Sponsoring
Sponsoring

Onze activiteiten ten aanzien van sponsoring hebben wij toegespitst op de volgende gebieden binnen de gezondheidszorg; de strijd tegen kanker en de strijd tegen hersentumoren.

BIJOU STAAT OP TEGEN KANKER!

Bijou Moderne heeft een actie op gezet waarbij de volledige opbrengst ten gunste komt aan het Olivia Hendrickx Research Funds. Waarom het Olivia Hendrickx Research Fund? Bijou Moderne selecteert juist kleinere goede doelen, waarbij wij nauwlettend monitoren waar de fondsen aan besteed worden en hoe deze besteed worden.

GEEF KANKER GEEN KANS!

Het Olivia Hendrickx Research Fund is opgericht door de ouders van Olivia Hendrickx. Hun dochter van twee en half werd gediagnoseerd met een hersentumor. Na een intensieve zoektocht  naar genezing in binnen – en buitenland bleek de medische wetenschap geen hoopvol antwoord te kunnen geven. Wel was er aan de Katholieke Universiteit Leuven een beloftevol onderzoek gestart dat kon uitmonden in een nieuwe therapie. Maar de financiën voor een snelle ontwikkeling ontbraken.

Olivia werd net geen drie jaar, de harde economische realiteit stond in schrijnend contrast met de menselijke realiteit. Daarom besloten de ouders van Olivia tot de oprichting van het Olivia Hendrickx Research Fund.

HET DOEL VAN HET OLIVIA HENDRICKX RESEARCH FUND

De aandacht gaat vooral uit naar vernieuwende projecten naar kankeronderzoek waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of niet als basisonderzoek beschouwd worden, maar vooral naar het onderzoek van Dr. Stefaan van Gool van de K.U. Leuven.

Via de ingezamelde fondsen werkt het Research Fund in de eerste plaats mee aan de verfijning van het basiskankeronderzoek, de ontwikkelingen van tumorvaccins en de behandeling hiermee.

Meer informatie op de website www.olivia.be

HOE KUNT U HELPEN?

Bijou Moderne heeft voor deze actie de prachtige ringmokken laten produceren, een waar sieraad voor op tafel. U kunt bij ons de Ringmokken bestellen bij uw bestelling en de volledige opbrengst van de ringmokken komt ten gunste van het Olivia Hendrickx Research Fund!

Nr 1030 Ringmok GOUD - 9 x 7 cm € 6,50 per mok

Nr 1031 Ringmok ZILVER -  9 x 7 cm € 6,50 per mok

 

 

Bijou steunt de strijd tegen kanker!

In 2010 zijn in Nederland ruim 42 duizend mensen overleden door kanker. De ziekte is daarmee verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale sterfte. Door bevolkingsgroei en vergrijzing neemt het aantal sterfgevallen door kanker al decennia geleidelijk toe.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistieken, Publicatie webmagazine 31 januari 2011 (http://www.cbs.nl)

De Vruchtenburg

De Vruchtenburg is een reguliere GGZ-instelling voor ondersteuning van mensen met kanker. Er werken bij de Vruchtenburg gespecialiseerde psychologen en therapeuten. Zij helpen mensen met kanker bij het omgaan met hun ziekte.

Villa Joep

"Het ultieme doel is ieder kind met neuroblastoom kanker te genezen"

Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig doorstaan. Helaas mocht het niet baten. Daarom willen wij als ouders, namens Joep, het gevecht tegen ziekte voortzetten. Helpt u met ons mee?

 

Bijou Moderne steunt de strijd tegen hersentumoren

Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee. Elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootse dingen. Bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.

Het overkomt in Nederland ieder jaar vele mensen. Jaarlijks komen er ong. 1500 kwaadaardige hersentumorpatiënten bij en ong. 900 goedaardige hersentumorpatiënten.

Bron: Stichting STOPHersentumoren.nl

Stophersentumoren.nl

"We zamelen geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumnor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden. We hebben inmiddels de eerste omvangrijke onderzoeken kunnen financieren en resultaten geboekt."

 


sponsoring_spaarvarken-1.jpg